English   polski  
 

Digital Library of Jan Kochanowski University

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1467

Readers on-line: 103

Total number of users since May 9, 2013: 3800064

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Słownik ortograficzny z dodatkiem niepolskich wyrazów i wyrażeń [1793]
 2. Istorìâ gosudarstva rossìjskago. T. 1-2 [1180]
 3. Konfederaci barscy i Jakób Jasiński [1137]
 4. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 8 [1056]
 5. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 4 [974]
 6. Piotra Baryki z chłopa król : komedya dworska (1637 r.) [927]
 7. Emilia Galotti : tragedya w pięciu aktach [858]
 8. Botanika szkolna dla klas wyższych [832]
 9. Grundriss der iranischen Philologie Bd. 1, Abt. 2, Neupersische Schriftsprache, die Sprachen der Afghānen, Balūtschen und Kurden, kleinere Dialekte und Dialektgruppen, Register zum 1. Band [811]
 10. Zwyczaje doroczne : 110 pieśni zwyczajowych, kolęd, śpiewek przy szopce, przemów i t. d. z ust ludu i książek [749]
 11. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 3 [738]
 12. Dożywocie : komedya w trzech aktach, wierszem [690]
 13. Dictionarium latino-polonicum ad usum scholarum publicarum [676]
 14. Wypisy polskie. Cz. średnia na klasę III i IV [646]
 15. Gramatyka łacińska dla użytku uczącéj się młodzieży [585]
 16. Słowniczek 10,000 wyrazów, zwrotów i przysłów cudzoziemskich używanych w mowie potocznej i w prasie peryodycznej polskiej [577]
 17. Praktyczna mądrość życia w najlepszych i najwięcej używanych zdaniach i przysłowiach jako też cytatach z różnych języków i cytatach z Pisma świętego zawarta [565]
 18. Avesta reader. Ser. 1, Easier texts, notes, and vocabulary [562]
 19. Historya panstwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 1 [489]
 20. Studyja nad dokumentami XII wieku [479]
 21. Katalog dubletów i nakładów Biblioteki Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich [463]
 22. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 12 [456]
 23. Mgła [438]
 24. Dictionnaire étymologique latin [423]
 25. Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiewskim czyli Prawdziwie Neronowskie prześladowanie Unii w dyecezyi chełmskiej : fakta zebrane przez kapłanów unickich i naocznych świadków. 1 [419]