English   polski  
 

Digital Library of Jan Kochanowski University

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1507

Readers on-line: 107

Total number of users since May 9, 2013: 4241911

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Słownik ortograficzny z dodatkiem niepolskich wyrazów i wyrażeń [2190]
 2. Konfederaci barscy i Jakób Jasiński [1231]
 3. Istorìâ gosudarstva rossìjskago. T. 1-2 [1188]
 4. Piotra Baryki z chłopa król : komedya dworska (1637 r.) [1161]
 5. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 4 [1154]
 6. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 8 [1135]
 7. Emilia Galotti : tragedya w pięciu aktach [1017]
 8. Botanika szkolna dla klas wyższych [883]
 9. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 3 [849]
 10. Grundriss der iranischen Philologie Bd. 1, Abt. 2, Neupersische Schriftsprache, die Sprachen der Afghānen, Balūtschen und Kurden, kleinere Dialekte und Dialektgruppen, Register zum 1. Band [839]
 11. Zwyczaje doroczne : 110 pieśni zwyczajowych, kolęd, śpiewek przy szopce, przemów i t. d. z ust ludu i książek [765]
 12. Dożywocie : komedya w trzech aktach, wierszem [745]
 13. Wypisy polskie. Cz. średnia na klasę III i IV [722]
 14. Praktyczna mądrość życia w najlepszych i najwięcej używanych zdaniach i przysłowiach jako też cytatach z różnych języków i cytatach z Pisma świętego zawarta [720]
 15. Dictionarium latino-polonicum ad usum scholarum publicarum [719]
 16. Słowniczek 10,000 wyrazów, zwrotów i przysłów cudzoziemskich używanych w mowie potocznej i w prasie peryodycznej polskiej [655]
 17. Gramatyka łacińska dla użytku uczącéj się młodzieży [648]
 18. Avesta reader. Ser. 1, Easier texts, notes, and vocabulary [579]
 19. Studyja nad dokumentami XII wieku [539]
 20. Katalog dubletów i nakładów Biblioteki Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich [524]
 21. Historya panstwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 1 [524]
 22. Mgła [517]
 23. Katalog Księgarni Katolickiej dra Władysława Miłkowskiego w Krakowie przy ulicy św. Anny pod Nr. 2 - róg Rynku głównego : Dział Antykwarski [482]
 24. Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiewskim czyli Prawdziwie Neronowskie prześladowanie Unii w dyecezyi chełmskiej : fakta zebrane przez kapłanów unickich i naocznych świadków. 1 [480]
 25. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 12 [478]