English   polski  
 

Digital Library of Jan Kochanowski University

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1354

Readers on-line: 289

Total number of users since May 9, 2013: 2990916

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Słownik ortograficzny z dodatkiem niepolskich wyrazów i wyrażeń [1591]
 2. Istorìâ gosudarstva rossìjskago. T. 1-2 [1166]
 3. Konfederaci barscy i Jakób Jasiński [1031]
 4. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 8 [979]
 5. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 4 [890]
 6. Botanika szkolna dla klas wyższych [805]
 7. Piotra Baryki z chłopa król : komedya dworska (1637 r.) [789]
 8. Grundriss der iranischen Philologie Bd. 1, Abt. 2, Neupersische Schriftsprache, die Sprachen der Afghānen, Balūtschen und Kurden, kleinere Dialekte und Dialektgruppen, Register zum 1. Band [775]
 9. Zwyczaje doroczne : 110 pieśni zwyczajowych, kolęd, śpiewek przy szopce, przemów i t. d. z ust ludu i książek [726]
 10. Emilia Galotti : tragedya w pięciu aktach [724]
 11. Dictionarium latino-polonicum ad usum scholarum publicarum [661]
 12. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 3 [646]
 13. Dożywocie : komedya w trzech aktach, wierszem [643]
 14. Wypisy polskie. Cz. średnia na klasę III i IV [597]
 15. Avesta reader. Ser. 1, Easier texts, notes, and vocabulary [545]
 16. Praktyczna mądrość życia w najlepszych i najwięcej używanych zdaniach i przysłowiach jako też cytatach z różnych języków i cytatach z Pisma świętego zawarta [478]
 17. Słowniczek 10,000 wyrazów, zwrotów i przysłów cudzoziemskich używanych w mowie potocznej i w prasie peryodycznej polskiej [478]
 18. Historya panstwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 1 [463]
 19. Gramatyka łacińska dla użytku uczącéj się młodzieży [452]
 20. Studyja nad dokumentami XII wieku [442]
 21. Katalog dubletów i nakładów Biblioteki Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich [426]
 22. Mgła [399]
 23. Dictionnaire étymologique latin [395]
 24. Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiewskim czyli Prawdziwie Neronowskie prześladowanie Unii w dyecezyi chełmskiej : fakta zebrane przez kapłanów unickich i naocznych świadków. 1 [388]
 25. Rozprawy filozoficzne i Filozofia ludzkiego umysłu [384]