English   polski  
 

Digital Library of Jan Kochanowski University

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1355

Readers on-line: 229

Total number of users since May 9, 2013: 3200614

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Słownik ortograficzny z dodatkiem niepolskich wyrazów i wyrażeń [1664]
 2. Istorìâ gosudarstva rossìjskago. T. 1-2 [1170]
 3. Konfederaci barscy i Jakób Jasiński [1087]
 4. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 8 [997]
 5. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 4 [938]
 6. Piotra Baryki z chłopa król : komedya dworska (1637 r.) [821]
 7. Botanika szkolna dla klas wyższych [810]
 8. Emilia Galotti : tragedya w pięciu aktach [794]
 9. Grundriss der iranischen Philologie Bd. 1, Abt. 2, Neupersische Schriftsprache, die Sprachen der Afghānen, Balūtschen und Kurden, kleinere Dialekte und Dialektgruppen, Register zum 1. Band [785]
 10. Zwyczaje doroczne : 110 pieśni zwyczajowych, kolęd, śpiewek przy szopce, przemów i t. d. z ust ludu i książek [735]
 11. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 3 [678]
 12. Dictionarium latino-polonicum ad usum scholarum publicarum [665]
 13. Dożywocie : komedya w trzech aktach, wierszem [653]
 14. Wypisy polskie. Cz. średnia na klasę III i IV [612]
 15. Avesta reader. Ser. 1, Easier texts, notes, and vocabulary [547]
 16. Słowniczek 10,000 wyrazów, zwrotów i przysłów cudzoziemskich używanych w mowie potocznej i w prasie peryodycznej polskiej [514]
 17. Praktyczna mądrość życia w najlepszych i najwięcej używanych zdaniach i przysłowiach jako też cytatach z różnych języków i cytatach z Pisma świętego zawarta [507]
 18. Gramatyka łacińska dla użytku uczącéj się młodzieży [473]
 19. Historya panstwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 1 [466]
 20. Studyja nad dokumentami XII wieku [456]
 21. Katalog dubletów i nakładów Biblioteki Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich [445]
 22. Mgła [415]
 23. Rozprawy filozoficzne i Filozofia ludzkiego umysłu [401]
 24. Dictionnaire étymologique latin [400]
 25. Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiewskim czyli Prawdziwie Neronowskie prześladowanie Unii w dyecezyi chełmskiej : fakta zebrane przez kapłanów unickich i naocznych świadków. 1 [400]