polski   English  
 

Digital Library of Jan Kochanowski University

polski   English  

Statistics

Number of publications: 1354

Readers on-line: 3

Total number of users since May 9, 2013: 1896931

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of49 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Słownik ortograficzny z dodatkiem niepolskich wyrazów i wyrażeń [1345]
 2. Istorìâ gosudarstva rossìjskago. T. 1-2 [1154]
 3. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 8 [907]
 4. Konfederaci barscy i Jakób Jasiński [887]
 5. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 4 [791]
 6. Botanika szkolna dla klas wyższych [776]
 7. Grundriss der iranischen Philologie Bd. 1, Abt. 2, Neupersische Schriftsprache, die Sprachen der Afghānen, Balūtschen und Kurden, kleinere Dialekte und Dialektgruppen, Register zum 1. Band [747]
 8. Zwyczaje doroczne : 110 pieśni zwyczajowych, kolęd, śpiewek przy szopce, przemów i t. d. z ust ludu i książek [713]
 9. Piotra Baryki z chłopa król : komedya dworska (1637 r.) [698]
 10. Emilia Galotti : tragedya w pięciu aktach [600]
 11. Dożywocie : komedya w trzech aktach, wierszem [593]
 12. Dictionarium latino-polonicum ad usum scholarum publicarum [580]
 13. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 3 [539]
 14. Avesta reader. Ser. 1, Easier texts, notes, and vocabulary [528]
 15. Wypisy polskie. Cz. średnia na klasę III i IV [503]
 16. Historya panstwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 1 [403]
 17. Praktyczna mądrość życia w najlepszych i najwięcej używanych zdaniach i przysłowiach jako też cytatach z różnych języków i cytatach z Pisma świętego zawarta [394]
 18. Studyja nad dokumentami XII wieku [384]
 19. Słowniczek 10,000 wyrazów, zwrotów i przysłów cudzoziemskich używanych w mowie potocznej i w prasie peryodycznej polskiej [375]
 20. Gramatyka łacińska dla użytku uczącéj się młodzieży [368]
 21. Dictionnaire étymologique latin [357]
 22. Katalog dubletów i nakładów Biblioteki Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich [355]
 23. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 11 [345]
 24. Rozprawy filozoficzne i Filozofia ludzkiego umysłu [339]
 25. Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiewskim czyli Prawdziwie Neronowskie prześladowanie Unii w dyecezyi chełmskiej : fakta zebrane przez kapłanów unickich i naocznych świadków. 1 [339]