polski   English  
 

Digital Library of Jan Kochanowski University

polski   English  

Statistics

Number of publications: 1354

Readers on-line: 142

Total number of users since May 9, 2013: 2109478

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of50 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Słownik ortograficzny z dodatkiem niepolskich wyrazów i wyrażeń [1414]
 2. Istorìâ gosudarstva rossìjskago. T. 1-2 [1156]
 3. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 8 [923]
 4. Konfederaci barscy i Jakób Jasiński [908]
 5. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 4 [800]
 6. Botanika szkolna dla klas wyższych [785]
 7. Grundriss der iranischen Philologie Bd. 1, Abt. 2, Neupersische Schriftsprache, die Sprachen der Afghānen, Balūtschen und Kurden, kleinere Dialekte und Dialektgruppen, Register zum 1. Band [751]
 8. Piotra Baryki z chłopa król : komedya dworska (1637 r.) [740]
 9. Zwyczaje doroczne : 110 pieśni zwyczajowych, kolęd, śpiewek przy szopce, przemów i t. d. z ust ludu i książek [716]
 10. Emilia Galotti : tragedya w pięciu aktach [619]
 11. Dożywocie : komedya w trzech aktach, wierszem [611]
 12. Dictionarium latino-polonicum ad usum scholarum publicarum [588]
 13. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 3 [548]
 14. Avesta reader. Ser. 1, Easier texts, notes, and vocabulary [535]
 15. Wypisy polskie. Cz. średnia na klasę III i IV [521]
 16. Historya panstwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 1 [417]
 17. Praktyczna mądrość życia w najlepszych i najwięcej używanych zdaniach i przysłowiach jako też cytatach z różnych języków i cytatach z Pisma świętego zawarta [410]
 18. Studyja nad dokumentami XII wieku [398]
 19. Słowniczek 10,000 wyrazów, zwrotów i przysłów cudzoziemskich używanych w mowie potocznej i w prasie peryodycznej polskiej [394]
 20. Gramatyka łacińska dla użytku uczącéj się młodzieży [380]
 21. Katalog dubletów i nakładów Biblioteki Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich [369]
 22. Dictionnaire étymologique latin [361]
 23. Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiewskim czyli Prawdziwie Neronowskie prześladowanie Unii w dyecezyi chełmskiej : fakta zebrane przez kapłanów unickich i naocznych świadków. 1 [349]
 24. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 11 [349]
 25. Rozprawy filozoficzne i Filozofia ludzkiego umysłu [345]