English   polski  
 

Digital Library of Jan Kochanowski University

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1354

Readers on-line: 232

Total number of users since May 9, 2013: 2429848

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of50 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Słownik ortograficzny z dodatkiem niepolskich wyrazów i wyrażeń [1471]
 2. Istorìâ gosudarstva rossìjskago. T. 1-2 [1159]
 3. Konfederaci barscy i Jakób Jasiński [957]
 4. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 8 [941]
 5. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 4 [839]
 6. Botanika szkolna dla klas wyższych [792]
 7. Grundriss der iranischen Philologie Bd. 1, Abt. 2, Neupersische Schriftsprache, die Sprachen der Afghānen, Balūtschen und Kurden, kleinere Dialekte und Dialektgruppen, Register zum 1. Band [758]
 8. Piotra Baryki z chłopa król : komedya dworska (1637 r.) [754]
 9. Zwyczaje doroczne : 110 pieśni zwyczajowych, kolęd, śpiewek przy szopce, przemów i t. d. z ust ludu i książek [719]
 10. Emilia Galotti : tragedya w pięciu aktach [633]
 11. Dożywocie : komedya w trzech aktach, wierszem [626]
 12. Dictionarium latino-polonicum ad usum scholarum publicarum [600]
 13. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 3 [573]
 14. Wypisy polskie. Cz. średnia na klasę III i IV [553]
 15. Avesta reader. Ser. 1, Easier texts, notes, and vocabulary [537]
 16. Historya panstwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 1 [437]
 17. Praktyczna mądrość życia w najlepszych i najwięcej używanych zdaniach i przysłowiach jako też cytatach z różnych języków i cytatach z Pisma świętego zawarta [433]
 18. Słowniczek 10,000 wyrazów, zwrotów i przysłów cudzoziemskich używanych w mowie potocznej i w prasie peryodycznej polskiej [411]
 19. Studyja nad dokumentami XII wieku [410]
 20. Gramatyka łacińska dla użytku uczącéj się młodzieży [398]
 21. Katalog dubletów i nakładów Biblioteki Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich [383]
 22. Mgła [365]
 23. Dictionnaire étymologique latin [365]
 24. Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiewskim czyli Prawdziwie Neronowskie prześladowanie Unii w dyecezyi chełmskiej : fakta zebrane przez kapłanów unickich i naocznych świadków. 1 [359]
 25. Rozprawy filozoficzne i Filozofia ludzkiego umysłu [355]