polski   English  
 

Digital Library of Jan Kochanowski University

polski   English  

Statistics

Number of publications: 1354

Readers on-line: 1

Total number of users since May 9, 2013: 1882025

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of49 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Słownik ortograficzny z dodatkiem niepolskich wyrazów i wyrażeń [1256]
 2. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 8 [851]
 3. Botanika szkolna dla klas wyższych [768]
 4. Konfederaci barscy i Jakób Jasiński [758]
 5. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 4 [749]
 6. Grundriss der iranischen Philologie Bd. 1, Abt. 2, Neupersische Schriftsprache, die Sprachen der Afghānen, Balūtschen und Kurden, kleinere Dialekte und Dialektgruppen, Register zum 1. Band [737]
 7. Zwyczaje doroczne : 110 pieśni zwyczajowych, kolęd, śpiewek przy szopce, przemów i t. d. z ust ludu i książek [692]
 8. Dictionarium latino-polonicum ad usum scholarum publicarum [567]
 9. Piotra Baryki z chłopa król : komedya dworska (1637 r.) [558]
 10. Dożywocie : komedya w trzech aktach, wierszem [550]
 11. Avesta reader. Ser. 1, Easier texts, notes, and vocabulary [519]
 12. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 3 [506]
 13. Emilia Galotti : tragedya w pięciu aktach [501]
 14. Wypisy polskie. Cz. średnia na klasę III i IV [475]
 15. Historya panstwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 1 [385]
 16. Studyja nad dokumentami XII wieku [354]
 17. Dictionnaire étymologique latin [351]
 18. Słowniczek 10,000 wyrazów, zwrotów i przysłów cudzoziemskich używanych w mowie potocznej i w prasie peryodycznej polskiej [346]
 19. Gramatyka łacińska dla użytku uczącéj się młodzieży [345]
 20. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 11 [336]
 21. Praktyczna mądrość życia w najlepszych i najwięcej używanych zdaniach i przysłowiach jako też cytatach z różnych języków i cytatach z Pisma świętego zawarta [331]
 22. Katalog dubletów i nakładów Biblioteki Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich [325]
 23. Rozprawy filozoficzne i Filozofia ludzkiego umysłu [324]
 24. Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiewskim czyli Prawdziwie Neronowskie prześladowanie Unii w dyecezyi chełmskiej : fakta zebrane przez kapłanów unickich i naocznych świadków. 1 [318]
 25. Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. T. 12 [310]